Je kunt niet de
    hele wereld veranderen,
  maar wel de hele wereld
                van een kind. 

OVER ONS

Stichting Nikki’s Friends is op 24 september 1997 in Franeker opgericht, vlak nadat Jeanet Hospes en Andre van Dalsen een bezoek hadden gebracht aan het Agape Home in Chiang Mai, Thailand. Ze zagen hoe belangrijk de opvang van aids-wezen is, omdat ze in staats-tehuizen aan hun lot worden overgelaten, maar juist in het Agape Home liefde en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Het eerste weesje was Nikki, vandaar de naam van de stichting als vrienden van Nikki

Met een aantal vrijwilligers werd de stichting gestart in Friesland, maar later ook in Utrecht en werd in de rest van Nederland promotie gemaakt en giften en sponsors geworven.

Vanaf 2003 is er een financieel adoptieprogramma, waarbij sponsors maandelijks bijdragen aan de zorg van 1 of meer kinderen uit het tehuis, of voor gezinnen uit het LEK programma.

De giften komen ten goede aan onderdak, voeding, onderwijs en medische zorg.

Vanaf 2017 worden op het terrein van het tehuis ook familie-woningen gebouwd, waar oudere tieners met begeleiding door gastouders wonen. Zo worden ze beter voorbereid op zelfstandig wonen buiten het tehuis

JA! IK VERANDER DE WERELD VAN EEN KIND. IK WORD SPONSOR!

Stichting Nikki's Friends

Wij zijn een Nederlandse stichting die door middel van giften en sponsoring, zorgt voor de inkomsten van het Agape Home in Chiang Mai Thailand. Hierdoor krijgen zo’n 100 aidswezen liefdevolle verzorging, en kans op een toekomst!

Nikki

Op 6 november 1992 werd Nikki geboren in het ziekenhuis in Uthaithani, Thailand. Nikki werd door haar ouders achtergelaten in het ziekenhuis en toen ze HIV positief bleek te zijn werd ze overgebracht naar een staatsweeshuis in Chiang Mai om daar te sterven. 

In die tijd werkte Avis Rideout als vrijwilliger bij het weeshuis. Op een morgen nam ze Nikki mee naar de directeur van het wees huis om toestemming te vragen om Nikki mee naar huis te mogen nemen, het antwoord was een simpel: ‘Nee’. Dus ze vroeg het opnieuw, deze keer was het antwoord: ‘Je vraagt altijd van die moeilijke dingen!’, en ze kreeg toestemming om Nikki mee naar huis te nemen.

Toen Nikki net in het gezin Rideout opgenomen was, was ze behoorlijk ziek. Ze had veel van de symptomen die typisch zijn voor aids. Nu is Nikki een zelfverzekerde jonge vrouw met toekomstdromen. Het Agape Home, dat officieel op 3 mei 1996 haar deuren opende, is het resultaat van een belofte die Avis deed aan God. Nikki is het sprekende voorbeeld van het werk van Agape Home.